Meist

Meie ettevõttest

Pentagra OÜ on asutatud aastal 1993. Firma põhineb 100% Eesti kapitalil. Aastate jooksul on tegevusvaldkonnad muutunud, kuid peamiseks tegevussuunaks on jäänud akustiliste puhastusseadmete müük, st firma Kockum Soniks esindus Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas. KOCKUM SONICS alustas oma tegevust aastast 1870. Tänapäeval on ta üks juhtivaid firmasid maailmas katelde küttepindade akustiliste puhastusseadmete tootjana. Üle maailma on neid seadmeid kateldele paigaldatud rohkem kui 40 000 ühikut ning Balti Vabariikides üle kuuekümne seadme nagu näiteks katlatüüpidele DKVR, PTVM, DE, KVGM, TGME. Peale akustiliste puhastusseadmete toodab Kockum Sonics ka laevade udusireene, kaubalaevade lossimisprogramme, häiresüsteeme nii tööstuse kui ka elanikkonna kaitseks ning mahutite vedeliknivoo mõõtesüsteeme.

Täiendavalt Kockum Sonics esindusele, esindame ka Ukrainas firmat Seibu Giken Co. Seibu Giken Co. on alates 1962.a. välja töötanud palju uusi tooteid ja tegelenud rohkem kui 40 uudse arenguideega. Ideede realiseerimisel on kasutatud kogutud teadmisi kombinatsioonis tipptehnoloogia saavutustega. Mitmekümnete aastate jooksul on tegeletud kärgstruktuuride juurutamisega erinevate seadmetes. Tehnoloogia teeb maailmas kiireid edusamme ja nii tuli firmal välja töötada nii energiasäästlikke kui ka keskkonnasaastamist ennetavaid masinaid, seadmeid, tagamaks firma originaalsete lahenduste kasutamist tööstuslikus tootmises. Käesoleval ajal toodab ja turustab Seibu Giken näiteks täiuslikke rootor- ja ristvoolsoojusvaheteid, õhukuivateid kärgrootori baasil, kus kasutatakse keemiliselt sünteesitud metallseeritud silikaati (Super Silica SSCR). Kogu seadmestik nende toodete valmistamiseks on konstrueeritud Seibu Giken-s. Pidevalt toimub turustavate toodete ja tootmisvahendite täiustamine. Firma motoks on – koheselt reageerida tarbija soovile. Seibu Giken kliente ei ole mitte ainult Jaapanis, vaid Ameerikas, Euroopas, Koreas, Taivanis, Singapuris, Malaisias. Balti riikides on Seibu Giken õhukuivateid edukalt kasutatud mitmetes eluvaldkondades nagu katelde, turbiinide, generaatorite, kaupluste, ladude, garaažide, lõhkeainete hoidlate kuivkonserveerimisel ja ehitustöödel.

Viimasel ajal on Pentagra tegevusvaldkondadele lisandunud energiatehnoloogilised konsultatsioonid, energia- ja ressursiauditite tegemine ja finantsmajanduslikud analüüsid.

Pentagra OÜ on registreeritud aadressil Kastani 16B-2, Tallinn 10912, Eesti. Firma tegevust juhib juhatuse liige Jüri Kleesmaa, kellele 2011 aastal omistati Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna poolt majandusteaduste doktorikraad (PhD). Varasemalt omandas Jüri Kleesmaa Tallinna Polütehnilises Instituudis aastal 1977 soojusenergeetiku kutse ja aastal 2002 ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Täiendavalt on Jüri Kleesmaa Eesti Soojustehnikute Seltsi liige ja omab volitatud soojusenergeetikainseneri kutset soojusmajanduse ja kütuste alal (tase 8). Jüri Kleesmaa osales 2006.a kasvuhoonegaaside juhtaudiitorite kursusel Ühendkuningriigis ja omandas juhtaudiitori kutse. 2017.a läbis Jüri Kleesmaa ka energia- ja ressursitõhususe audiitorite täiendkoolituse.

Soovite hakata meie koostööpartneriks?