Akustiliste puhastusseadmete müük

Kockum Soniks esindus Eestis Lätis, Leedus ja Ukrainas

Vaata lähemalt
Kockumsonics600

Oleme Kockum Soniks esindus Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas

KOCKUM SONICS on üks juhtivaid firmasid maailmas katelde küttepindade akustiliste puhastusseadmete tootjana. Üle maailma on neid seadmeid kateldele paigaldatud üle 40 000 ühiku ning Balti riikides üle kuuekümne seadme nagu näiteks katlatüüpidele DKVR, PTVM, DE, KVGM, TGME.

Teenused

Akustiliste puhastusseadmete müük

Akustilise puhastuse idee seisneb tema preventiivses (ärahoidvas, ennetavas, vältivas, tõkestavas) ja suhteliselt pidevas toimes.

Energiatehnoloogilised konsultatsioonid

Muutused energiamajanduses on tihedalt seotud muutustega teistes majandusharudes. Varude piiratus aga sunnib otsima uusi võimalusi nii energia kokkuhoiuks kui ka uute allikate kasutuselevõtuks.

Energia- ja ressursiauditite tegemine

Energiaaudit on süstemaatiline menetlus, mida tehakse adekvaatsete teadmiste saamiseks hoone või hoonete rühma, tööstusliku või kaubandusliku protsessi või käitise või eraõiguslike või avalik-õiguslike teenuste energiatarbimise profiili kohta ning millega määratakse kulu-tõhusa energiasäästu võimalused ja säästu suurus.

Finantsmajanduslikud analüüsid

Ettevõtete juhid puutuvad päevast päeva kokku otsuste vastuvõtmisega. Kogu firma töö seisneb lugematute projektide algatamises, käigus hoidmises ja lõpetamises. Igale projektile tuleb läheneda individuaalselt, hinnata tema riskitaset, tasuvust ja seotust konkreetse firma strateegiliste eesmärkidega.

Olete huvitatud meiega koostööst?