Finantsmajanduslikud analüüsid

Ettevõte on kõigi oma materiaalsete ja mittemateriaalsete, mõõdetavate või mittemõõdetavate, omatavate ja mitteomatavate varade kogusumma. Firmal võivad olla unikaalsed ja väärtuslikud ressursid, kuid ilma võimeta neid tegusalt rakendada, ei loo need sellele firmale eristavat kompetentsi. Juhtimisoskus on võime väärtusloome protsesse inspireerida, organiseerida, juhtida ja hallata. Ettevõtte juhtkond saavutab ettevõtte väärtuse kasvu õigete juhtimisotsuste tegemisega järgmistes juhtimise alltegevusvaldkondades:

• jooksvas äritegevuses

• investeerimistegevuses

• finantsstrateegias

• dividendipoliitikas

Chrome

Selleks, et ettevõtte varad väärtust looksid, tuleb neid osata juhtida. Erilist edu ei saavutata juhtides firmat tavalisel moel. Lahendus peitub ettevõtte sisepoliitikas, suundades, tegevuses ja strateegias . Ettevõtted investeerivad põhivaradesse. Käibevaradesse investeeritakse oskusliku käibekapitali juhtimise abil, nt faktooringlepingute oskuslik (optimaalne) kasutamine ja lühiajalised laenud, nt arvelduskrediit, käibekrediit. Investeeringuid tohib teha (st põhivara soetada) kas omakapitali arvelt või pikaajaliste laenude kaasabil.

Niivõrd kui investeerimisvõimalused on sõltuvad olemasolevast rahakogusest, ollakse huvitatud ka ajalisest aspektist. Kui meil on valida võrdsete rahavoogude vahel, soovitakse pigem see raha saada võimalikult kiiresti. Seega reaalses maailmas esinevad määramatus ja ajaline faktor ei luba meil jääda ainult lihtsa kasumi maksimeerimise kui otsustuskriteeriumi juurde. Raha aegväärtuse kontseptsiooni kohaselt on iga rahasumma praegu rohkem väärt kui tulevikus.

Kui soovite abi äriprojektide hindamisel kapitali eelarvestamise kaudu või ettevõtte osade väärtuse väljatoomisel, siis oleme meeleldi valmis seda tegema.

Võtke meiega ühendust!